0
kosár
0 Ft nettó ár
0
kosár
0 Ft nettó ár

Általános Szerződési Feltételek Melli Interiéry, s.r.o.

Általános rendelkezések

A jelenlegi webáruházi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "VOP") a Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôň, azonosítószám: 35 778 369, bejegyezve a Trnava-i Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, Sro részleg, 31085/T betűjelzéssel (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő között az adásvételi szerződés alapján létrejött adásvételi szerződésekből eredő jogviszonyokat szabályozzák.

1. A szerződéses kapcsolat létrejötte

Az adásvételi szerződés a vevő által leadott megrendelés elküldésével jön létre az eladó általi visszaigazolással. Az eladó köteles a vevő megrendelését indokolatlan késedelem nélkül visszaigazolni vagy elutasítani. Az adásvételi szerződés megkötéséhez vezető, fent leírt eljárással a Vevő megerősíti, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és elfogadja azokat. A webáruház oldalán egyértelmű lehetőség van arra, hogy a megrendelés leadása előtt elolvassa az Általános Szerződési Feltételeket, és javasoljuk minden vásárlónak, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és olvassa el azokat részletesen.

2. Az Eladó weboldalán felsorolt áruk műszaki leírása csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűként van megjelölve.

3. Az árak az ÁFA-t (DPH) tartalmazzák, kivéve, ha kifejezetten szerepel, hogy az ÁFA (DPH) nélkül értendő.

4.Mintákat, árakat és az árukra vonatkozó dokumentumokat

Az Eladó árubeszerzési ajánlata érvényes mintalisták alapján készült. A mintakönyvekben felsorolt áruk műszaki leírása csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűként van megjelölve.

2. Az árak tartalmazzák az Eladó által az egyes országokban történő értékesítésre meghatározott, az adott országban érvényes pénznemben érvényes ÁFA-t (DPH), kivéve, ha kifejezetten szerepel, hogy az ár az ÁFA (DPH) nélkül értendő. Az EU tagállamaiba - beleértve a Cseh Köztársaságot is - történő értékesítés esetén az árhoz az eladó székhelyén (Cseh Köztársaság) érvényes törvények szerinti ÁFA-t (DPH) kell hozzáadni. A Cseh Köztársaságon kívüli EU-n belüli szállítások mentesülhetnek a cseh ÁFA alól, ha a vevő megadja ÁFA-azonosítóját és ÁFA-számát, és megerősíti, hogy az áru az EU-ban található.

3. Az árukat az adásvételi szerződés vagy a vonatkozó számla alapján szállítják a vevőnek.

4. A telefonos megrendelések csak a vevő teljes kockázatára kerülnek feldolgozásra. Minden írásbeli megrendelés (levél, e-mail) kötelező érvényű. A vevő vállalja, hogy az általa megrendelt árut visszaveszi (kivéve reklamáció esetén).

5. Szállítási határidők, szállítási mód, az áru átvételének elmaradása

6. A szállítási határidő a szállítmány feladásának napján, az áru Eladó raktárából történő elszállításának napján vagy az áru Vevő általi átvételre való készenlétének napján kezdődik. Ez az időpont egyben a számlázási jogot is megadja az Eladónak. Az Eladó jogosult az Áruk részszállítására. a szállítási határidők meghosszabbodnak az Eladónak váratlan események, például váratlan természeti csapások, sztrájkok és egyéb, az Eladótól független akadályok esetén. Ez akkor is érvényes, ha ezek a körülmények az Eladó beszállítóinál következnek be. Ebben az esetben az Eladóval szembeni pénzügyi késedelmi igények kizárásra kerülnek.

2. A szállítási módot a megrendelésben határozzuk meg. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a vevő viseli a szállítási költséget, amelynek összegét a megrendelésben kell meghatározni. Az Eladó által az áru szállításának olyan okból történő késedelmes teljesítéséből eredő tényleges kár, amelyért az Eladó felelős, az Eladóval szemben a késedelmes áru beszerzési értékének 0,03%-ának megfelelő összegű kötbér formájában követelhető a késedelem minden egyes napjára, az így megállapított kötbér pedig a késedelmes szállításból eredő kár egyösszegű megtérítése.

3. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy amennyiben a vevő a feladástól számított 21 napon belül nem veszi át a megvásárolt árut, vagy az eladót írásban vagy telefonon megkeresi (a továbbiakban: át nem vett áru), az eladó elállhat. az adásvételi szerződéstől, és eladja az árut egy másik személynek. Ennek következtében a vevőnek kártérítési igénye nincs. Az eladó a szerződéstől való elállása után jogosult az át nem vett árukról számlát kiállítani.

4. A szerződéses kötbér a számla kézbesítésének napján esedékes, és beszámítható a kapott előlegbe és/vagy a vevőtől kapott egyéb teljesítésbe.

5..Fizetés - áru fizetés

1. Az e-shopon keresztül történő vásárlás esetén az árut a fuvarozónak a megadott címre történő kiszállításkor vagy a rendelési ár összegének előre történő fizetése szükséges az áru feladása előtt. Amennyiben a kért számla a megrendelés kiállításától számított 14 napon belül nem kerül kifizetésre, a vonatkozó megrendelés automatikusan törlésre kerül. Regisztrált vásárlóink ​​számára rendeléses fizetési lehetőséget (számlánkénti előfizetés) kínálunk. A számla vevő általi fizetési késedelme esetén az eladó jogosult minden egyes késedelmi nap után az esedékes összeg 0,1%-ának megfelelő késedelmi kamatot felszámítani. Ez nem érinti a kártérítési igényeket.

2. A gyártásba kerülő megrendeléseknél az eladó a megrendelés összértékének legalább 50%-ának megfelelő letétet kérhet.

3. Tulajdonjog fenntartása

Az áru tulajdonjoga csak az adásvételi szerződés szerinti teljes vételár megfizetése után száll át a vevőre. A fizetés teljesítettnek tekintendő az összegnek az eladó számláján történő jóváírásával. Az áru sérülésének kockázata és felelőssége az átvételkor száll át a vevőre. Az eladó javára fennálló tulajdonjog fenntartása a vevő harmadik személynek történő további értékesítése és/vagy annak a vevő vagy harmadik személy általi esetleges további feldolgozása esetén is fennmarad. A vevő vállalja, hogy erről mindig tájékoztatja vásárlóját.

 . A fogyasztó szerződéstől való elállási joga

1. A Polgári Törvénykönyv 1829. §-a értelmében a vásárló, aki fogyasztó, az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ez a jog csak akkor gyakorolható, ha fogyasztó.

2. §-a levélben foglaltaknak megfelelően f) pontja alapján az eladó ezúton tájékoztatja a fogyasztókat a szerződéstől való elállási jogáról a Korm. 363/2013. távollevők útján történő adásvételi szerződés megkötése esetén:

1. Joga van a megkötött szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni.

2. Önnek jogában áll indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru kézbesítésének napját követő 14 napon belül, pl. attól a naptól kezdve, amikor az árut Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy (a szállítótól eltérő) átvette.

3. A szerződéstől való elállási jog gyakorlása érdekében tájékoztatnia kell a Melli Interiéry, s.r.o. céget, székhelye: Horná Potôň, Hlavná 108/403, irányítószám 930 36, e-mail: egyoldalú értékesítés. jogi aktus (pl. postai szolgáltatón keresztül vagy e-mailben küldött levél). Használhatja a jelen szerződési feltételekhez mellékelt lemondási űrlap mintát, de nem kötelező.

4. A szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő a szerződéstől való elállást a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.

5. A szerződéstől való elállás következményei

6. Fizetését csak a visszaküldött áru kézhezvétele után térítjük vissza, vagy ha bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be előbb:

1. Áruátvétel

Az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül küldje vissza, vagy adja át az eladónak. A határidő betartottnak minősül, ha Ön a 14 nap letelte előtt visszaküldi nekünk az árut.

2. Az áruk visszaküldésével kapcsolatos költségek

Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit.

3. Felelősség a visszaküldött áruk értékének csökkentéséért

Ön kizárólag az áruk értékének csökkenéséért felelős, ha azt az áruk természetének és tulajdonságainak megismeréséhez szükségestől eltérő módon kezeli, beleértve a funkcionalitását is.

4.Az áru sikeres és problémamentes visszaküldése érdekében az eladó felkéri a vevőt - fogyasztót, hogy kövesse az alábbi eljárást:

1. Az adásvételi szerződéstől való elállási igényével forduljon hozzánk a rendelés számának, a vásárlás dátumának és az áru átvételének megjelölésével. Az ellenőrzést követően írásos felhívást kérünk az adásvételi szerződéstől való elállásra és az áru visszaküldésére.

2. A hiánytalan kérelmet a megrendelés másolatával együtt ajánlott levélben vagy e-mailben küldje el számlázási címünkre.

3. Az árut ajánlott levélben küldje el központunkba. Nem vállalunk felelősséget a visszaszállítás során a küldemény elveszéséért vagy megsérüléséért. Az árunak fel nem használtnak, sértetlennek kell lennie, és úgy kell becsomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A visszaküldött árut ne küldje vissza utánvéttel (az ilyen árukat nem fogadjuk el).

4. A pénzt a fizetéssel megegyező formában küldjük el.

5.Az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni az alábbi esetekben:

1.Ha az áru a beérkezett megrendelés alapján a vevő kérésének megfelelően darabolásra vagy előkészítésre kerül.

2.Ha az áru rendelésre kerül megrendelésre, ami csak a megrendelés a vevő kívánsága szerint vagy személyére történt megrendelés után történik. Ezek a termékek nincsenek raktáron, és mindig az egyedi vásárló kívánságai és igényei szerint készülnek.

3.Áruértékesítéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások esetében, amelyek megvalósítása már megkezdődött; Ilyen lehet például a gyártótól megrendelt felületkezelés.

  • A Ptk. 1837. § d) pontja értelmében az említett esetek azok az esetek, amikor a szerződéstől indoklás nélkül már nem lehet elállni. Az adásvételi szerződéstől való elállás nem fogadható el a fenti üzleti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén.

Ezt követően az árut a Vevő költségére visszaküldik, vagy az eladó raktárában tárolják. Az áru tárolásának kezelési költsége a számlázott összeg napi 1,5%-a (beleértve a raktározott áruk biztosítását is).

§-a levélben foglaltaknak megfelelően d) OZ azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szerződéstől indoklás nélkül már nem lehet elállni. Az adásvételi szerződéstől való elállás nem fogadható el, ha a fenti feltételek bármelyike ​​nem teljesül.

Ezt követően az árut a vevő költségére visszaküldik, vagy az eladó raktárában tárolják. Az áru tárolásának kezelési díja a számlázott összeg napi 1,5%-a (beleértve a raktározott áru biztosítását is).

. Reklamáció, jótállási idő

1. A vevő köteles minden küldemény esetében az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni a leszállított tételek helyességét, hiánytalanságát és a szállításból eredő látható sérüléseket. Az észlelt hibákat fel kell tüntetni a szállítólevélen, és a szállítónak vissza kell igazolnia, ellenkező esetben azokat nem ismeri fel. Az áru kicsomagolása után felfedezett egyéb hibákat a vevő köteles haladéktalanul írásban jelenteni az eladónak. Az eladó a Polgári Törvénykönyvben szabályozott áruhibákért vállalt jogi felelősségen túlmenően, eltérő rendelkezés hiányában az áru minőségére az áru átadásától számított 2 éves garanciát vállal a vevő részére. A vevő köteles szigorúan betartani az eladó által elkészített „Ajánlott karbantartás jelképei” és „Használati, karbantartási és tisztítási útmutató” című termékhasználati szabályokat.

2. A vevő termékhibára vonatkozó igénye a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének és az Eladó reklamációs eljárásának vonatkozó rendelkezéseiből ered.

3. Felelősség a hibákért és a minőségi garancia hatálya alá tartozó hibák nem keletkeznek, ha: (a) az árut bizonyíthatóan az eladó által biztosított „Javasolt karbantartási szimbólumok” vagy „Használati, karbantartási és tisztítási utasítás” megsértésével használták. ; és/vagy b) hasznos tulajdonságai miatt nem rendeltetésszerűen vagy a rendeltetési céllal ellentétben használták; és/vagy (c) utólag önkényesen módosították, módosították vagy más, nem az eladó által szállított anyagokkal kombinálták. A panasz oka nem is a méretek és színárnyalatok kisebb eltérései. A kellékszavatossági felelősség, illetve a minőségi garancia nem vonatkozik az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására.

4. Alkalmazandó jog, a bíróság illetékessége

5. döntő törvény a Szlovák Köztársaság joga. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésekről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt. Vita esetén mindkét szerződő fél helyileg illetékes bírósága a Pozsonyi Kerületi Bíróság. Pozsonyi Városi Bíróság. A vevő – fogyasztó jogosult peren kívüli vitarendezési szervhez fordulni, amely a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség. További információkat találhat a peren kívüli vitarendezésről www.soi.sk

Záró rendelkezések és a feltételek érvényessége

1. Az egyedi szerződéseket az eladó azok megkötését követően elektronikus formában archiválja, és csak az eladó fér hozzá.

2. A vevő az adásvételi szerződés megkötésekor beleegyezik a távközlési eszközök használatába. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszköz igénybevételekor a vevőnél felmerülő költségek (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevőt terheli.

3. Jelen feltételek 2021. október 1-jén lépnek hatályba és lépnek hatályba.

Melléklet

1.Szerződéstől való elállási nyilatkozat minta

2.Értesítés a szerződéstől való elállásról

3. Címzett Melli Interiery, s.r.o., székhelye Horná Potôň, Hlavná 108/403, irányítószám 960 36, e-mail: odbyt@melli.sk

4. Bejelentem (), hogy elállok () az alábbi áruk vásárlására () / ezen szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéstől ()

5. Megrendelés dátuma () / kézhezvétel dátuma ()

6. A fogyasztó(k) vezeték- és vezetékneve

7. A fogyasztó(k) címe

8. A fogyasztó(k) aláírása (csak abban az esetben, ha ezt az űrlapot papíron küldik)

9. Dátum

Húzd át, vagy add meg a nem megfelelő információkat.

Bútorkárpitok

Belépés

STANDARD HABOK

standard peny

HIDEG HABOK

studene peny

heterogén hab

pojena drt

DARÁLT HABOK

drceny molitan

MATRAC HUZATOK

BELÉPÉS
logo2

BŐRÖK

BELÉPÉS

koženky

vstúpiť
Zatvoriť
Vážený zákazník,
naša spoločnosť bude v čase od v čase od 22. júla do 6.
augusta čerpať CELOZÁVODNÚ DOVOLENKU

Vaše objednávky budú expedované v pondelok 7. augusta

Ďakujeme za pochopenie
Kapcsolat
Szeretné megkapni a legfrissebb információkat áruházunkból?
Iratkozzon fel e-mail hírlevelünkre.
Subscription Form
© 2024 Minden jog fenntartva | Webdesign by Pixel Design s.r.o. | Created by webyashopy.cz
Meli interiéry, s.r.o. - Hlavná 108, 930 36 Horná Potôň
hello world!
storemagnifiercrossmenu